středa 23. ledna 2013

Divoši jsou polsky Dzicy

Dneska přišlo poštou polské vydání Divochů, které vydali v Centrale. Zase o kousek menší než to české, které je o kousek menší, než to francouzské. Doufám, že dál už se zmenšovat nebude... Bude se s tím aspoň líp cestovat, neboť je skoro o polovinu lehčí, než to původní (640 g).

pondělí 21. ledna 2013

Karel Schwarzenberg v Olomouci


Do Olomouce jsem jela v sobotu udělat komiksový workshop v Muzeu umění, který proběhl velmi příjemně. Dozvěděla jsem se, že druhý den tam přijede Karel Schwarzenberg na setkání v aule Přírodovědecké fakulty, tak jsem se tam šla podívat. Aula byla nacpaná k prasknutí, moderování se ujal prof. Josef Jařab. Tady je výběrové video a pár obrázků. Kníže jako vždy mluvil k věci, vtipně, promyšleně, noblesně.
Bohužel jsem nezaznamenala jeden hezký moment, kdy KS vzpomněl na to, jak mu tatínek říkal (volně citováno), dobře víš, že strom, který roste vysoko, výš než ostatní stromy, může být taky snadněji zasažen bleskem než ty nižší. Můžeš si vybrat. Když se přikrčíš, blesk Tě tak snadno nezasáhne. A já, říká KS, jsem se rozhodl, že se nebudu krčit.
Při všech těch útocích, co se na něj vedou, že tu nežil a není tudíž dostatečně způsobilý reprezentovat naši zem, by si měli lidi uvědomit, jak je to od něj pěkné, ačkoli to skutečně nemá tzv. "zapotřebí", takto se angažovat. Vzpomeňme, kolikrát v naší historii a kolik jsme odsud vyhnali výjimečných lidí do emigrace, o kolik skvělých hlav jsme chudší. Spousta těch lidí se vrátit nemohla nebo nestihla anebo prostě nechtěla, neboť už neměli zapotřebí čelit všelijakým předsudečným řečem o tom, že se "odrodili" atd. KS vyprávěl, jak po léta každý den myslel na to, jak mu naše země chybí, sháněl si české knihy a noviny včetně Rudého práva, aby si procvičoval češtinu. Myslím, že je mnohem větší vlastenec než zástupy těch, co odsud nevytáhli paty.