úterý 16. srpna 2011

Létající chasidIlustrace k povídce Kobi Weitznera "Heylikvaser" pro časopis Maskil (měsíčník liberální židovské komunity Bejt Simcha).


pátek 12. srpna 2011

Evropská komiksová unie

 V půlce července mně přišel mail od Angoulemského festivalu, kterým mě přizvali k účasti na kolektivní výstavě, která v lednu na festivalu bude. Velmi jsem se zaradovala, protože se mi na první pohled zdálo, že by to byla účast prestižní (jak také zmiňovali), z výstavy bude i publikace, bude prezentovaná na webu atd.
Má radost ovšem vzápětí opadla, když jsem si přečetla téma - Evropské unie. Výstava má být rozdělena do třech částí - původ a koncept Evropy, její konkrétní realita a vize budoucnosti. Autoři z celé EU zašlou jednu až dvě strany němého komiksu na přidělené, konkretizované téma a provázet to má postavička belgické studentky, která cestuje po zemích EU, vytvořená Charlesem Berberianem. Chvíli jsem o tom přemýšlela a došla jsem k tomu, že jediný možný přístup je satirický, parodický či katastrofický.
Napsala jsem tedy zpátky, zda počítají i s takovými díly. Odpověď přišla vzápětí - ne. Jakákoli kritika je vyloučena, povoleny jsou práce, stručně řečeno, oslavné. Ještě týden jsem o tom přemýšlela, zda by přece jen nešlo něco takového s čistým štítem vytvořit a došla jsem k tomu, že moc ne. S velkou úlevou jsem tedy odmítla a snažila se vysvětlit svoje důvody:
"S živou zkušeností 25 let, které jsem strávila v totalitním režimu v bývalém Československu pod vládou komunistů jsem na pozoru před každou propagandou a uměním, které jí slouží. Já osobně někdy z EU profituji, jako spoustu dalších lidí, myslím, že základní idea propojování národů, solidarity a etnické tolerance (atd...) je dobrá, ale zároveň mám hodně výhrad, vidím spoustu problémů a nejsem přesvědčená o způsobu, jakým EU např. přistupuje k ekonomice. Stěží si dovedu představit, že v budoucnu bude dobře fungovat. Nápad uspořádat výstavu na téma EU je zajímavý, ale pokud je ZAKÁZÁNO kritizovat a smí se jen oslavovat a velebit, zdá se, že se stane pouhou reklamou, čistým aktem propagandy. Nemyslím, že je pro umělce důstojnou rolí, aby se stal nástrojem přímého ideologického ovlivňování bez možnosti osobních výhrad. Pro mě by byla výstava mnohem zajímavější, živá a cenná, kdybyste dovolili autorům svobodně projevit jejich názory."
Odpověděli mi, že je to moc mrzí, že mě chápou, ale že o žádnou propagandu samozřejmě nejde, že přece chtějí jen povzbudit optimismus a ukázat, že kolektivní vize a snahy mout existovat, navzdory těžkým ekonomickým krizím....
Zavanulo to na mě důvěrně známým větrem. Rozjásaní svazáci, smějící se pionýři, matky s dětmi, porozumění mezi národy, děti všech barev tančí v kruhu a drží se za ruce - překrásné obrázky, které měly zakrýt podstatu režimu. Je to trochu přehnané přirovnání, vím, ale myslím, že podstata je stejná. Kritika se prostě zakázat NESMÍ.
Trochu lítosti z odmítnutí účasti ve mně přece jen zbylo, ale dnešní den mi jí pomohl odplavit... Před časem jsem si objednala přes Amazon z Ameriky čtyři komiksové knihy a natěšeně jsem očekávala pošťačku s balíkem, jako už několikrát. Poštovné je sice drahé, ale k těm knihám těžko přijít jinak. A hleďme - místo balíku přišel doporučený dopis, kde jsem se dočetla (po hodně usilovné snaze porozumět, oč jde - písemnost naprosto nepřehledná a nesrozumitená), že podle nových směrnic EU se musí balíky ze zemí mimo EU proclívat. Musím osobně na Celní úřad přinést:1)prohlášení, že zásilka obsahuje zboží neobchodního charakteru pro soukromé účely 2) doložit specifikaci dováženého zboží (třeba v mém případě, že se jedná o knihy, které jsou z papíru a budu je číst) 3) doklad o platbě 4) doklad o druhu a ceně zboží s rozpisem zboží, ceny a dopravy a pokud nechci věc sama vyřizovat, 5) vyplněnou a podepsanou plnou moc poště, která mileráda za mírný poplatek asi sto korun mou věc vyřídí....UHHH!!! Ještě budu platit clo. Cena balíku je přitom jen asi 90 dolarů.
Ať žije volný trh a EU!

P.S. S chladnou hlavou 30.8. dopisuji, že rozhodně nechci srovnávat současné poměry s poměry za totality,  ani si nemyslím, že bychom z EU neměli i výhody, tudíž možná i s těmi balíky to za to stojí. Tehdy mně ale přišlo, že obstrukce s balíkem přichází ve chvíli, kdy jsem potřebovala utvrdit ve svém rozhodnutí. Toho nelituji.