pondělí 21. března 2016

Velikonoční kalendář II

První schůzka v TV, foto Štěpánka Sunková.
Letos jsem nakreslila nový výchozí obrázek pro interaktivní velikonoční kalendář webu Déčka České televize. Zatímco minipříběhy minulého kalendáře se odehrávaly na náměstí menšího města, letos se jarní výjev posunul na zahradu vily s terasou.  Princip zůstává stejný: aktivní místa se postupně otvírají a divák se přes ně dostává na různé aktivity. Z minulých let je zachován například i pašijový příběh nebo Tradičník, které jsem taky nakreslila.
Děkuju, že mě k projektu opět pozvali a také celému týmu za - opět - skvělou spolupráci.
Druhá skica. Zeleně jsou označena budoucí aktivní místa.

Třetí skica - uprostřed se objevil strom, zmizel úl. V rozích jsou tlačítka, která se později přesunula ven z rámu.
Finální obrázek s prvními fázemi aktivních míst.

Druhé fáze aktivních míst.
Postup práce - původně to měl být kluk.

Screenshot 20.3.2016.