Bio

CZ  
Lucie Lomová
     Narodila se 23. července 1964 v Praze.
     Po gymnáziu vystudovala dramaturgii na pražské DAMU. Ještě na studiích začala publikovat kreslené vtipy a spolu se sestrou Ivanou vytvořily dvě postavičky myšek Anči a Pepíka a jejich první komiksový příběh, který vyšel na jaře 1989 jako samostatný sešit.
     Téhož roku dokončila vysokou školu a dostala první angažmá v Severomoravském divadle v Šumperku. Za čtvrt roku však přišla sametová revoluce a Lomová, která odmalička kreslila a nikdy kreslit nepřestala, se rozhodla z divadla odejít na volnou nohu, vrátit se do Prahy a živit se jako kulturní recenzentka.
     Brzy však této kariéry zanechala a přijala nabídku pokračovat v započaté sérii o Anče a Pepíkovi, tentokrát už sama jako autorka kresby i scénáře.Od roku 1990 do r. 1999 pak publikovala tyto příběhy v komiksovém časopise Čtyřlístek. Získaly si značnou popularitu mezi dětmi i jejich rodiči a vyšly později souborně ve třech knihách.
     Po deseti letech práce Lomová sérii ukončila a začala se více věnovat ilustracím, knižním obálkám a jiným komiksům. Souhrou okolností navázala kontakt s Thierry Groensteenem, významným francouzským komiksovým teoretikem a zakladatelem nakladatelství Editions de l´An 2, který v r. 2006 vydal její první album pro dospělé, Anna chce skočit (Anna en cavale). Tento kreslený román se dočkal příznivého přijetí kritiky a dočkal se i českého a polského vydání.
     Lomová publikovala množství kratších i delších komiksů v různých časopisech, českých i mezinárodních sbornících a almanaších (Aargh, Stripburger aj.), kreslí také komiksy o anglické a americké historii pro časopis Bridge, který slouží k výuce středoškolské angličtiny.
     V roce 2010 strávila dva měsíce na rezidenčním pobytě v Maison des auteurs v Angoulême, kde pracovala na svém dosud posledním kresleném románě Divoši, který dokončila v únoru 2011 v Linci (Atelierhaus Salzamt).
     Příležitostně dělá komiksové workshopy pro děti.
     V letech 2009 -2011 vyučovala komiksový scénář na Literární akademii Josefa Škvoreckého v Praze, od roku 2011 působí na Ústavu umění a designu ZČU v Plzni.
     Žije a pracuje v Praze.

EN
Lucie Lomová
     was born in 1964 in Prague. 
     Lucie studied dramaturgy at the Academy of Performing Arts in Prague. While still at university, she began to publish cartoons and created two characters of small mice Anča and Pepík in cooperation with her sister Ivana, now a painter. Their first comic book was released in the spring of 1989.
     Lucie completed her university studies that same year and received her first employment in the North Moravian Theater in the town of Šumperk. The so-called Velvet Revolution came about only three months later and Lucie, who had been drawing continuously from her childhood, decided to leave the theater, return to Prague and work as a freelance reviewer of culture.
     She soon gave up this career, however, and accepted an offer to continue with the series of Anča and Pepík, this time carrying out both the drawing and the story lines. She consequently published these stories in the most well-known and essentially only Czech children's comics magazine Čtyřlístek (Four Leaf Clover) from 1990 up to 1999. The stories met with considerable popularity amongst both children and their parents and were later published in collected form in three books.
     Lomová brought the series to a close after ten years of work and began to get more involved in the areas of illustrations, book covers and other comics. By coincidence she established contacts with Thierry Groensteen, a renowned French comics theorist and the founder of the publishing house Editions de l´An 2 which published her first comics album for adults Anna chce skočit (Anna en cavale) (Anna Wants to Jump) in 2006. This graphic novel was well received by critics and consequently came out in both Czech and Polish editions and was awarded by a main prize of comics festival Komiksfest and a special prize Golden ribbon.
     Lomová has published numerous comics in various magazines, in both Czech and international collections and anthologies (Aargh, Stripburger, etc.) and also draws comics about English history for the magazine Bridge which is focused on teaching English to secondary school students.
     She has taught comics creative writing at the Josef Škvorecký Literary Academy in Prague for two years (2009-2011), since 2011 she teaches at The Institute of Art and Design at Pilsen (Plzeň)
     Her last and most extensive work up until now is the color narrative graphic novel The Savages (Les Sauvages/Divoši) which has been released in 2011 in both France and the Czech Republic.
     She lives and works in Prague, Czech Republic. 

FR 
Lucie Lomová
Née le 23 juillet 1964 à Prague.
Elle a étudié la dramaturgie dans une école supérieure de théâtre pendant cinq ans (1984 - 1989), aprés avoir terminée mes études Lucie a travaillé une saison à théâtre de Šumperk (Nord Moravie) et puis elle a retourné à Prague et travaillé brièvement comme journaliste, écrivante sur les thémes culturelles. Au début des 90´s elle s´est  tournée vers le dessin. De 1990 à 2000, Lucie a dessiné les aventures de deux petites souris pour Čtyřlístek, un magazine tchèque réputé. Ces personnages, Anca et Pepik, sont devenu célèbres pour les lectures jeunes et ont ensuite fait l'objet de trois albums. Lomová a aussi fait de l'illustration pour la presse et l'édition, collaborant notamment à plusieurs livres scolaires et des albums pour la jeunesse.
En 2006 son premier album pour adultes, Anna en cavale a été publié chez Éditions de l´An 2 et aprés il a été aussi publié en tchéque et polonais.
Elle vit et travaille à Prague.

DE

Lucie Lomová
Geboren am 23. Juli 1964 in Prag.
1984-1989 Studium Dramaturgie in Prag.
Lucie arbeitete ein Jahr als Dramaturgin, dann kehrte sie nach Prag zurück.
Nach einer kurzen Schaffensperiode als Journalistin, beschäftigte sie sich hauptsächlich mit dem Zeichnen und Schreiben.
Von 1990 bis 2000 schrieb und zeichnete sie Comic-Serien für Kinder, die in der bekannten Zeitschrift Ctyrlístek veröffentlicht wurden. Die Geschichten von den beiden kleinen Mäusen namens Anča und Pepík wurden später in drei Büchern gesammelt.
Lucie schuf zahlreiche Karikaturen, Zeichnungen, Comics und Illustrationen in Zeitschriften.
Zusätzlich illustrierte sie Bücher und Schulbücher für Kinder.
Im Jahr 2006 veröffentlichte sie in Frankreich ihre erste Graphic Novel für Erwachsene (Anna de cavale, Éditions de l'An 2), die später auch in tschechischen und polnischen Versionen veröffentlicht wurden.
Heute schreibt und zeichnet Lucie hauptsächlich Comics für Erwachsene.